Wh 31 a 32 v Prostým na trati 225

Strážní domek č. 31 na trati 225 (Autor: Karel Samec, vechtrovny.koridory.cz)

Obec Prostý je místní částí Počátek na Pelhřimovsku. Okraj obce lemují koleje, přesto v Prostým nikdy vlaky nezastavovaly a ani to do budoucna není prozatím v plánu. Občané obce, pokud chtějí cestovat vlakem, musí dojít (nebo dojet) do nedaleké ŽST Počátky – Žirovnice (nebo-li do Stojčína), nebo na opačnou stranu do zastávky Horní Vilímeč. První alternativa je snažší, neboť v Počátkách zastavují i rychlíky, navíc pro osobní vlaky vypravované buď z jihočeského kraje, potažmo z Vysočiny je to kvůli změně kraje konečná stanice. Ačkoliv Prostým vlaky pouze projíždí, minou hned dva strážní domky, vzdálené od sebe pouhých 700 metrů a od každého domku je dobře vidět na ten druhý. Jak známo, oba domky měly stejnou normálii BMTB tak, jako ostatní vechtrovny na této trati. Postupem dlouhých let se však od sebe začaly lišit. Dnes jsou oba v soukromém vlastnictví a každý domek je dnes úplně jiný (jak podobou domku, tak i způsobem bydlení). Začneme vechtrovnou č. 31, která stojí jako první směrem od Počátek na Vilímeč, v km 49,6. V současnosti to vypadá tak, že domek je obýván pouze rekreačně, postupná rekonstrukce zde byla patrná, nikoliv však v plném rozsahu. Klasický cihelný štuk zde nenajdeme, domek byl, tak jako většina ostatních, přeštukován a nabílen. Přesto má stále původní rozměry včetně sedlové střechy. Domek stojí na vyvýšeném terénu, polní cesta přes koleje směřuje po hrázi Ostrovského rybníka směrem na Počátky. To druhá vechtrovna č. 32, stojící na opačné straně obce v km 50,3, slouží k bydlení trvalému. Domek dostal do předního štítu a střechy polovalbu. Do zadního štítu byl domek rozšířen, čímž se změnil půdorys stavby. Moderní okna a oranžová fasáda tak celkově změnila původní podobu. Tak jako u sousední vechtrovny, tak i tady prochází přes trať polní cesta (ze vsi k přejezdu zaasfaltovaná, od přejezdu dál nezpevněná). Hned za tratí cesta z části kopíruje Vosičný rybník a směřuje do Horní Vilímče (nikoliv k zastávce, ale přímo do obce). Okolí vechtrovny č. 32 je na první pohled líbivé, jak ve vsi tak i za přejezdem. Na hladině Vosičného rybníka je také možno spatřit labutí rodinku.

1 komentář

Napsat komentář