Strážní domek č. p. 51 na trati 010 (km 263,4)

Strážní domek č. p. 51, km 263,4 trati 010 (Autor: Stefania Pascucci, vechtrovny.koridory.cz)

V únoru jsem nafotila známý strážní domek č. p. 51 mezi Brandýsem nad Orlicí a Bezprávím v km 263,4  trati 010. Spadá pod katastrální úřad v Sudislavi nad Orlicí. 

V internetovém článku z roku 2014  píšou, že strážní domek č. p. 51 byl postaven v letech 1842 – 1845, kdy se stavěla Severní státní dráha. Patří rodině po zesnulém železničáři Walterovi Batrlovi, který si domek nejprve pronajal a pak zakoupil. Strážní domek má vnější půdorys 4×4 m, zdi silné 1 m. Skládá se ze tří pater: sklepa, kuchyně, kde je žebřík, který vede do horního patra.

Dle památkového katalogu NPÚ je od 3. 5. 1958 památkově chráněn. Uvádí se v něm:

Strážní domek NStB z pol. 19. stol., vystavěný při trati Praha – Olomouc na umělé vyvýšenině v ohybu trati, je technickou památkou, dokumentující rozvoj železniční sítě v Čechách a na Moravě. Původně omítaný historizující vzhled romanticky upraven. (…) V zátočině trati na okraji náspu stojí drobný, strážný domek tak, že ze strany svahu do spodní suterénní části vedou obdélná dvířka. Domek sám je přízemní, na zhruba čtvercovém půdorysu s krátkým křídlem na čelní straně ke kolejím. Střecha sedlová, přečnívající, t.č. eternitová, z ní vystupuje komín. Ve čtvercové části domku obdélná okna (po jednom na každém boku), nyní s plnými okenicemi. V křídle z jeho boku vstupní dveře. Šedá, stříkaná omítka. (Herout, 1962)

Jedna paní inženýrka z NPÚ se však domnívá, že tento strážní domek k pernerovské fázi výstavby Severní státní dráhy nepatří. Jeho číslo prý chybí v původním trasování a neodpovídá normáliím svým půdorysem ani architektonickými prvky. Dle ní ostatní dobře dochované stavby na trase NStB ještě měly krovy krokevní soustavy, tento domek má vaznicový. Prý mohl vzniknout i dost brzy po dostavbě trati, ale myslí si, že je tak o dvacet let mladší.

Tak kdo ví…

Poloha na mapě

 

Převzato z facebooku

Buďte první kdo přidá komentář

Napsat komentář