Historie

Historie výstavby 2. koleje Votice-Benešov

V říjnu 1868 starosta okresního výboru v Benešově žádá ministerstvo obchodu o urychlené započetí prací na stavbě KFJB. Výstavba trati začala koncem dubna 1869 začala vlastní stavba. To jsou mezníky výstavby vlastní tratě KFJB, spojující Vídeň […]