Stránky byly 30.1.2019 vypnuty pro veřejnost

Vechtrovny jsou pro veřejnost nedostupné, slouží pouze pro potřeby interního testování funkcí.

Nepředpokládáme, že bychom je někdy v budoucnu opět zprovoznili. .

Navštívit můžete náš hlavní web https://www.koridory.cz